Når du anmelder

Nedenfor kan du læse mere om procedurerne omkring anmeldelse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter skal anmeldes til en videnskabsetisk komité.

Hvad skal jeg anmelde?

Læs her hvilke dokumenter, du skal indsende til komitéen, når du anmelder dit sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt.

Hvilke dokumenter skal jeg indsende?

Skal min ansøgning sendes til en regional komité eller den nationale komité? Det får du svar på her.

Hvor skal jeg anmelde til?

Det er den forsøgsansvarlige og sponsor, der skal anmelde forskningsprojektet

Hvem skal anmelde?

Din ansøgning skal indsendes elektronisk til den relevante komité. Se her, hvordan du gør.

Sådan anmelder du elektronisk

Forskertjeklister

Få oplysninger om de indholdsmæssige krav, der stilles til forskningsprojektets protokol, deltagerinformation m.m. 

Læs mere om Forskertjeklister

Emner

Find information og vejledninger om de emner, som forskere og komitésystemet typisk beskæftiger sig med.

Læs mere om vejledningerne