Dokumenter til anmeldelse af andre sundhedsvidenskabelige forsøg

Indholdskrav til dokumenter

Tjeklisterne oplyser om de indholdsmæssige krav, der gælder når du skal anmelde dit videnskabelige forsøg.

Forskning uden lægemidler

Skal du anmelde et forskningsprojekt med voksne over 18 år, som har handleevne, kan du finde vejledning her (også projekter med biologisk materiale eller medicinsk udstyr).

Dokumentkrav

Krav til protokol

Krav til protokolresumé

Krav til deltagerinformation

Standarder for samtykkeerklæringer

Skal du anmelde et forskningsprojekt i allerede udtaget biologisk materiale, hvor du søger om dispensation fra samtykke, kan du finde vejledning her.

Dokumentkrav

Krav til protokol

Krav til protokolresumé

II. Særkrav: Forskning i biologisk materiale med dispensation fra samtykke

Skal du anmelde et forskningsprojekt på personer uden handleevne, som fx personer under 18 år eller voksne uden handleevne, kan du finde vejledning her (også projekter med biologisk materiale eller medicinsk udstyr).

Dokumentkrav

Krav til protokol

Krav til protokolresumé

Krav til deltagerinformation

I. Særkrav: Personer uden handleevne (inhabile)

Standarder for samtykkeerklæringer

Skal du anmelde et forskningsprojekt, hvor du foretager omfattende kortlægning af arvemassen, kan du finde vejledning her (også projekter med børn samt projekter med dispensation fra samtykke).

Dokumentkrav

Krav til protokol

Krav til protokolresumé

Krav til deltagerinformation

IV. Særkrav: Forskning i genomer

Standarder for samtykkeerklæringer

Skal du anmelde et forskningsprojekt, der finder sted i akutte situationer, hvor et informeret eller stedfortrædende samtykke ikke er muligt, kan du finde vejledning her. 

Dokumentkrav

Krav til protokol

Krav til protokolresumé

Krav til deltagerinformation

III. Særkrav: Forskning i akutte situationer uden forudgående samtykke

Standarder for samtykkeerklæringer

Skal du anmelde et forskningsprojekt med biologisk materiale udtaget ved obduktion (sundhedslovens kapitel 56) eller et forskningsprojekt med et mindre indgreb på afdøde, kan du finde vejledning her.

Dokumentkrav

Krav til protokol

Krav til protokolresumé

Krav til deltagerinformation

V. Særkrav: Forskning på afdøde

Standarder for samtykkeerklæringer

Forskning i sensitive bioinformatiske sundhedsdata

Skal du anmelde et forskningsprojekt uden brug af biologisk materiale, men med allerede eksisterende data fra omfattende kortlægning af arvemassen eller fra billeddiagnostik kan du finde vejledning her (Studierne omhandler både data fra diagnostik og fra tidligere forskningsprojekter).

Dokumentkrav

Krav til protokol

Krav til protokolresumé

Konkrete eksempler på undersøgelser af billeddiagnostiske data

Se nogle eksempler, som kan bruges til at understøtte en afvejning af, hvorvidt der er tale om sundhedsdatavidenskabelig forskning eller ej.

Se eksempler

Ændringer

Skal du anmelde en ændring i et allerede godkendt forskningsprojekt, kan du finde vejledning her.

Se vejledning

Samlede tjeklister

Her kan du hente de samlede forskertjeklister:

Forskertjekliste (ikke-lægemidler)

Forskertjekliste (lægemidler)

Standarder for samtykkeerklæringer

Fortrykte samtykkeerklæringer

Forskertjeklisterne suppleres af emnevejledninger om gældende retstilstand for forskellige forsøgsområder

Forsker

Når du skal anmelde

Få svar på, hvordan du anmelder elektronisk og hvilken komité, du skal anmelde til, mv.

Når du skal anmelde
 

Tidligere vejledninger

Vejledning om anmeldelse og indberetningspligt mv. af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter kan fortsat være gældende for tidligere anmeldte projekter.

Vejledning om anmeldelse (6. januar 2014)

Vejledning om anmeldelse (januar 2012)