Gebyrer for ansøgninger om kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik

Det koster et gebyr at ansøge om afprøvninger af medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik. Gebyret er ens for artikel 58 og 70 forsøg.

I 2022 er gebyrerne følgende:

  • Ansøgninger og underretninger om kliniske afprøvninger: 29.041 DKK
  • Ændringer til godkendte kliniske afprøvninger: 8.191 DKK

I forbindelse med indsendelse af ansøgninger til VMK skal ansøger udfylde et faktureringsskema, som skal fremsendes sammen med ansøgningen. Ansøger vil herefter blive opkrævet gebyret.

Hent faktureringsblanketter til udfyldelse:

Ansøgninger og/eller underretninger om kliniske afprøvninger (PDF)

Ændringer til godkendte kliniske afprøvninger (PDF)