Dine rettigheder som forsøgsperson - NVK og RVK

Overvejer du at blive forsøgsperson? Du kan orientere dig om dine muligheder og rettigheder her.

Det er altid frivilligt om du vil deltage i et forsøg. Selvom man har sagt ja til at deltage i et forskningsprojekt, kan man til enhver tid fortryde og trække sig fra forsøget. 

Overvejer du at blive forsøgsperson kan det anbefales at læse brochuren: Før du beslutter dig, før du tager endelig stilling. Den beskriver de generelle forhold omkring et forskningsprojekt, som man bør kende til.

Du kan som forsøgsperson både være en rask person, eller du kan være patient. Som udgangspunkt vil du som forsøgsperson ikke selv få direkte gavn af at deltage i et forskningsprojekt, men du medvirker til, at der opnås ny viden, som på længere sigt for eksempel kan forebygge sygdom og gavne personer med en bestemt sygdom.

De videnskabsetiske komiteer skal varetage forsøgspersoners interesser. Det er vigtigt, at der skabes ny, værdifuld viden, men i forhold til dette går hensynet til din sikkerhed og velbefindende, forud for videnskabelige og samfundsmæssige interesser. Som forsøgsperson skal man desuden altid have detaljeret information - både skriftligt og mundtligt - om det konkrete projekt, som man kan deltage i.

Komiteerne lægger især vægt på, at du som forsøgsperson bliver ordentligt informeret om forskningsprojektet, inden du skal tage stilling til, om du vil deltage. NVK har udarbejdet en fortrykt blanket: Forsøgspersoners rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, som forskere kan vælge at bruge i forbindelse med den information, som de skal give forsøgspersoner. Blanketten angiver forsøgspersoners generelle rettigheder og skal suppleres med en skriftlig beskrivelse af det konkrete forskningsprojekt.

Der kan i nogle sundhedsvidenskabelige forsøg ydes godtgørelse for deltagelse (se Appendiks 1).

Før du beslutter dig

Overvejer du at blive forsøgsperson kan det anbefales at læse brochuren Før du beslutter dig, før du tager endelig stilling. Den beskriver de generelle forhold omkring et forskningsprojekt, som man bør kende til.

Forsøgspersoners rettigheder

NVK har udarbejdet en fortrykt blanket Forsøgspersoners rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, som forskere kan vælge at bruge i forbindelse med den information, som de skal give forsøgspersoner. Blanketten angiver forsøgspersoners generelle rettigheder og skal suppleres med en skriftlig beskrivelse af det konkrete forskningsprojekt.