Kliniske afprøvninger med medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik under IVDR