Hvilke andre myndigheder skal jeg søge hos?

Anmeldelse af lægemiddelforsøg og kliniske forsøg med medicinsk udstyr

Hvis du skal anmelde et klinisk forsøg med lægemidler eller medicinsk udstyr afhænger det af det enkelte forsøg, hvorvidt du kun skal anmelde til VMK, eller du også skal anmelde til Lægemiddelstyrelsen parallelt. I visse tilfælde skal du anmelde til VMK og bare orientere Lægemiddelstyrelsen.

Orienterer dig på siderne, der omhandler de enkelte forsøgstyper, for at få klarhed om, hvad du skal gøre med netop dit forsøg:

> Anmeld kliniske forsøg med lægemidler efter CTR

> Anmeld nye forsøg med lægemidler efter direktivet (overgangsordning)

> Anmeld kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr

> Anmeld kliniske afprøvninger med medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik

 

Registerforskning uden biologisk materiale

Medmindre der er tale om et sundhedsdatavidenskabeligt forskningsprojekt, så skal registerforskningsprojekter, hvori der ikke indgår biologisk materiale, ikke anmeldes til det videnskabsetiske komitésystem.  

Hvis du ønsker at anvende oplysninger fra patientjournaler til et forskningsprojekt, så kræves der fra 1. juli 2020 tilladelse fra Regionsrådet i den region, hvor du som forsker har dit virke.

Har du brug for sundhedsdata i forbindelse med din forskning, kan du via Forskerservice i Sundhedsdatastyrelsen søge om registerdata på sundhedsområdet.

Se En indgang til sundhedsdata! for vejledning til at søge om adgang til sundhedsdata og godkendelser fra dataansvarlige og myndigheder til brug for dit forskningsprojekt.