Reviderede retningslinjer for fosterdiagnostik

Publiceret 01-08-2016

Det Etiske Råds kommentarer til udkastet til reviderede retningslinjer for fosterdiagnostik.

Høringsmaterialet findes på høringsportalen via dette link: 

http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59589.

Høringssvar, reviderede retningslinjer for fosterdiagnostik

Indhold fra