Etiske overvejelser om selvbestemmelse og palliation ved livets afslutning

Publiceret 09-12-2016

I udtalelsen diskuterer Det Etiske Råd nogle af de muligheder og udfordringer, der er forbundet med at sætte den enkelte persons værdier og ønsker i fokus i den sidste tid inden døden.

Døden er et af menneskelivets grundlæggende vilkår. Men det er ikke på samme måde et vilkår, hvordan vi dør. Nogle dør på en intensivafdeling omgivet af medicinsk apparatur efter langvarig og udmattende behandling. Andre fravælger behandling og dør hjemme, på plejehjem eller på hospice. Et hjertestop fører kun med sikkerhed til døden, hvis ingen forsøger at genoplive én.

Fokus på den enkeltes værdier og ønsker

Det enkelte menneske får ikke altid den død og det liv op til døden, han eller hun kunne have ønsket sig. Det er der ikke altid noget at gøre ved. Men mange gange er der faktisk noget at gøre. Det kræver, at der på rette tid og sted er fokus på det enkelte menneskes værdier, forhåbninger og ønsker:

  • Det er sin sag at undlade forsøg på genoplivning, hvis man ikke er helt sikker på, at den bevidstløse person foran én gerne vil have lov til at dø i fred. Derfor skal det aftales på forhånd.
  • Det er sin sag at vælge at dø hjemme, hvis man dermed frasiger sig mulighederne for at få tilstrækkelig pleje. Derfor skal den palliative indsats forbedres.
  • Det er sin sag at rådgive en døende patient om et forestående behandlingsforløb, hvis man ikke kender den enkeltes ønsker og forhåbninger for den sidste tid. Derfor er det nødvendigt at afholde en samtale om dette i rette tid.

Behandlingsparadigmet i sundhedssektoren nævnes som eksempel på en sådan udfordring, fordi det retter blikket mod de teknologiske og medicinske muligheder for at forlænge livet og ikke beskæftiger sig med, hvad der er vigtigt og giver værdi i det enkelte menneskes sidste fase af livet.

Det Etiske Råds anbefalinger

I udtalelsen præsenterer Det Etiske Råd tre overordnede anbefalinger:

  1. Der skal i højere grad, end tilfældet er i dag, skabes sikkerhed for, at man ikke bliver genoplivet eller forsøgt genoplivet ved hjertestop mod sin vilje.
  2. Sundhedspersonalet er forpligtet til at gennemføre en samtale med patienter på sygehus og borgere på plejehjem eller i eget hjem, hvis borgeren med stor sandsynlighed er uafvendeligt døende og risikerer at blive ukontaktbar eller på anden måde inhabil til at træffe beslutninger.
  3. Som en del af det samlede patientforløb skal der være bedre tilbud om palliativ behandling forstået som tidlig forebyggelse og lindring af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig karakter.

Etiske overvejelser om selvbestemmelse og palliation ved livets afslutning

Indhold fra