Høringssvar, patienters selvbestemmelse ved livets afslutning

Publiceret 10-10-2017

Høring, udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling, herunder oprettelse af behandlingstestamente-ordning)

HØRINGSSVAR, PATIENTERS SELVBESTEMMELSE VED LIVETS AFSLUTNING

Indhold fra