Høringssvar, vejledning i medikamentel palliation i terminalfasen

Publiceret 11-12-2017

Læs rådets høringssvar på udkast til vejleding i medikamentel palliation i terminalfasen i høring.

Det Etiske Råd har blandt andet pointeret:

  • At det er væsentligt også fremover at kunne skelne klart mellem aktiv dødshjælp/assisteret selvmord og palliation i terminalfasen
  • At det er væsentligt at inddrage de pårørende i beslutningerne i terminalfasen, hvilket gør det nærliggende på forhånd at afklare, hvem patienten eventuelt måtte have bemyndiget til at træffebeslutninger på sine vegne.
  • At det er nødvendigt at udbygge mulighederne for palliation i eget hjem, hvis det skal blive en reel mulighed for flere mennesker at dø hjemme.


Find høringsmaterialet på Høringsportalen: Udkast til revideret vejledning om medikamentel palliation i terminalfasen

HØRINGSSVAR, VEJLEDNING I MEDIKAMENTEL PALLIATION I TERMINALFASEN

Indhold fra