Etisk tema

Assisteret reproduktion

Ofte stillede spørgsmål Høringssvar Udgivelse Event

I dag er mulighederne for at få hjælp til at blive gravid omfattende, og omkring hvert tiende barn bliver født ved hjælp af assisteret reproduktion. Når en kvinde ønsker behandling for barnløshed findes en række forskellige behandlinger som fx reagensglasbehandling, microinsemination og insemination. Disse behandlinger betegnes som assisteret reproduktion. Behandlingen skal altid varetages under en sundhedspersons ansvar. Assisteret reproduktion gør det muligt for en kvinde at fryse sine ubefrugtede æg ned i en ung alder, og bruge dem, når hun ønsker at blive gravid.

Dobbeltdonation

I 2018 blev det lovligt at modtage dobbeltdonation. Det betyder, at både æg og sædceller kommer fra donor. Hvis man skal modtage dobbeltdonation i Danmark, skal det være sundhedsfagligt indikeret. Det betyder, at den ene eller begge parter i forholdet skal have risiko for at videregive en arvelig sygdom eller at den ene eller ingen af parterne har brugbare kønsceller. Indtil nu er det særligt enlige kvinder og lesbiske par, der har gjort brug af dobbeltdonation. Ved dobbeltdonation må mindst en af donorerne ikke være anonym.

De etiske problematikker

Når man hjælper børn til verden ved hjælp af teknologi, er der altid etiske hensyn, der må vejes. Det drejer sig især om barnets ret til at kende sit ophav samt genetiske identitet.