Kunstig befrugtning, vurdering af forældreegnethed m.v.

Publiceret 18-10-2012

Høring over udkast til bekendtgørelse om kunstig befrugtning og udkast til bekendtgørelse om vurdering af forældreuegnethed i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:

Bekendtgørelser om kunstig befrugtning

HØRINGSSVAR, KUNSTIG BEFRUGTNING, VURDERING AF FORÆLDREEGNETHED M.V.

Indhold fra