Ændring af vævsloven - aktindsigt, samtykke til donation m.m.

Publiceret 24-01-2013

Høring vedr. udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven og vævsloven (justering vedr. aktindsigt, levende donors samtykke til donation, sterilisation samt præcisering af definitionen af alvorlige bivirkninger ved håndtering af humane væv og celler m.v.)

HØRINGSSVAR, ÆNDRING AF VÆVSLOVEN - AKTINDSIGT, SAMTYKKE TIL DONATION M.M.

Indhold fra