Etisk tema

COVID-19 og etik

Ofte stillede spørgsmål Høringssvar Udgivelse Event

I 2020 blev verden ramt af en pandemi med coronavirus som for alvor satte de fleste lande i alarmberedskab. Coronakrisen er en verdenshistorisk krise både når det kommer til sundhed og økonomi. Krisen satte for alvor gang i en række etiske diskussioner, og det blev tydeligt, at etik ikke er en entydig størrelse. I corona-debatten stod begreber som ”samfundssind” og ”personlig frihed” i opposition til hinanden og hele spørgsmålet om det kollektive over for det individuelle trak oppositioner.

Epidemien tydeliggjorde nogle fundamentale problemstillinger om, hvad samfundsmæssig sammenhængskraft vil sige, og hvem vi er. Covid-19 stillede os som mennesker og samfund i en uvant situation, hvor mange nye hensyn pludselig skulle tages og affvejes også etisk.   

Mange etiske dilemmaer knytter sig til Covid-19. Det gør sig bl.a. gældende i forhold til smittesporingsappen, hvor fx overvågning, privathed og databeskyttelse blev diskuteret. Derudover knyttede mange diskussioner sig til etik i relation til vaccination, og den måde de blev implementeret på, især når det drejer sig om børn, og om hvor meget staten må ”tvinge” sine borgere til at lade sig vaccinere også selvom det menes at være ud fra et fællesbedste og samfundsmæssigt hensyn.