Dataetiske værktøjer

Dataetik er et emne som optager mange organisationer, virksomheder og myndighederne, men det kan være svært at komme i gang. Derfor har vi i Dataetisk Råd udviklet to værktøjer, som kan hjælpe med at trække dataetikken ned på jorden. 

Værktøjernes formål er at øge kendskabet til, hvordan du kan arbejde med dataetik og bidrage med at bringe både fordele, ulemper og utilsigtede konsekvenser frem i lyset og hjælpe til, at vigtige dataetiske beslutninger bliver taget på et mere kvalificeret grundlag.

Publiceret 26-04-2022

Dataetik - Sådan gør du!

Værktøjet indeholder en 5-trins guide, og skal klæde dig på til, hvordan du kan komme i gang med at arbejde med dataetik. Det skal give dig inspiration til, hvilke spørgsmål du kan stille sig selv og andre, når du arbejder med konkrete dataetiske problemstillinger. 

Dataetisk Råd har udviklet et bud på en metode, som er let at anvende og kan bruges til både de hverdagens beslutninger og til de større strategiske valg.

Læs mere om dataetik – Sådan gør du

Samkøring af data

Dataetisk Råd har udviklet et værktøj, der skal understøtte den etiske dimension ved samkøring af data i den offentlige sektor. Værktøjet består af to dele: 

  1. Dataetisk vurderingsskema, der afklarer omfanget den af dataetiske problematikker i projektet
  2. Konsekvensanalyse, som bør udfyldes såfremt samkøringen indebærer mulige dataetiske risici

Gå til Samkøring af data