Etisk tema

Fødevarer

Ofte stillede spørgsmål Høringssvar Udgivelse Event

Der er mange etiske hensyn på spil i diskussionen om, hvordan vi bør forvalte jordens ressourcer, når det kommer til fødevareproduktion og energiudledning. Der stilles spørgsmål til, hvordan vi bør producere fødevarer, og om der findes fødevarer vi, med klima- biodiversitetskrisen in mente, burde holde os fra. Klima- og fødevarespørgsmålene er etiske spørgsmål, da de omhandler sundhed, lighed, retfærdighed og natursyn.

Et stort problem forbundet med den globale klimakrise er klimaforandringerne. En generel tendens er, at vejret bliver mindre stabilt og forudsigeligt. Klimaforandringer er ikke kun, at der bliver mere varmt og tørt, men at vejret er mere ekstremt. Det gælder både, når det kommer til regn, tørke, varme mm. Det har en uhensigtsmæssig effekt på fødevareproduktionen, som bl.a. resulterer i, at høstudbyttet bliver mindre stabilt.

Den globale opvarmning har medvirket til at udtørre jord, der tidligere havde funktion som landbrugsjord. Det gør sig bl.a. gældende flere steder i Sydspanien, hvor flere tidligere gode landbrugsjorde som følge af tørke ikke længere kan opdyrkes, hvormed de er forsvundet ud af produktionen. Men problematikken er globalt omfattende.

Vand og dets kredsløb er en central bestanddel af klimasystemet, og klimaforandringer og global opvarmning er også medvirkende til at skabe problemer med oversvømmelser.

Samtidig vokser verdens befolkning, og der bliver flere mennesker at producere fødevarer til. Det er en enorm udfordring, som fødevareindustrien skal være med til at løse.

Det er vanskeligt, hvordan man bør stille sig over for problematikken, både som forbruger og samfund. Bør man f.eks. forsøge at undgå klimabelastende fødevarer? Bør man regulere visse fødevarer med forbud, afgifter eller mærkning? Bør man lave restriktioner på, hvor meget animalsk landbrug, man kan have? Bør man tage nye og potentielt mere bæredygtige fødevareteknologier i brug?