Etisk tema

Forebyggelse

Ofte stillede spørgsmål Høringssvar Udgivelse Event

Forebyggelse er en indsats, der begynder langt væk fra hospitalerne, og i stedet er lagt ud til borgerne selv og i deres egne hjem. Aktiv forebyggelse er et afgørende fokusområde inden for sundhedspolitik, og er en nøgle til at sikre flest mulige borgere gode og sunde leveår. Det danske sundhedsvæsen arbejder for sundhedsfremme og forebyggelse og forsøger gennem aktive indsatser at påvirke os alle til at leve sundere.

Forebyggelsesindsatser sker på tværs af stat, regioner og kommuner og har til formål at dække bredt inden for eksempelvis alkohol, fysisk aktivitet, hygiejne, indeklima i skoler og på arbejdspladser, mad og måltider, mental sundhed, overvægt, seksuel sundhed, solbeskyttelse, stoffer og tobak. Kommunerne udarbejder omfattende hjælpepakker og staten understøtter forebyggelsesarbejdet nationalt med konkrete målrettede indsatser ved f.eks. at udarbejde faglige anbefalinger og etablere partnerskaber på nationalt niveau.

Etiske dilemmaer

Sådanne tiltag er forbundet med etiske dilemmaer, da tiltagene kan få karakter af nudging, en form for psykologisk ’manipulation’ anvendt til at få mennesker til at gøre det, der er det rigtige eller gøre noget bestemt med henblik på at fremme sundhed. Der kan derfor argumenteres for, at denne form for virkemiddel, begrænser den enkeltes frie valg. Værktøjet kan være effektivt, men det følger med en pris. For hvor meget bør myndigheder blande sig, når det kommer til at påvirke borgernes sundhedsadfærd?

Kommunikation kan let bruges til at nudge, så den etiske afvejning findes bl.a. i, hvordan bør man kommunikere, hvis borgerne samtidig skal have et frit valg. Skal borgerne f.eks. selv have lov at bestemme, om de ønsker at lade sig vaccinere, eller om de ønsker at deltage i screeningprogrammer? Eller må staten gerne nudge f.eks. på kræft-screeningområdet, hvis det stiller borgeren bedre end alternativet?