Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner m.v.

Publiceret 11-03-2016

Vi har svaret på lovudkast om styrkelse af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med behandlingssteder og sundhedspersoner. VI har særligt forholdt os til myndigheders muligheder for at udveksle læge- og patienthenførbare oplysninger om medicinudskrivninger.

HØRINGSSVAR PÅ HØRING OM UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF SUNDHEDSLOVEN, LOV OM AUTORISATION AF SUNDHEDSPERSONER M.V.

Indhold fra