Høringssvar, oprettelse af Nationalt Genom Center

Publiceret 01-03-2019

Høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelser på Sundheds- og Ældreministeriets område – oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.

Høringsmaterialet kan findes på Høringsportalen via nedenstående link:

Høring over udkast til bekendtgørelser mm om oprettelse af Nationalt Genom Center mm.

HØRINGSSVAR, OPRETTELSE NATIONALT GENOM CENTER

Indhold fra