Høringssvar, pilotprojekt om indberetning til Sundhedsdatastyrelsen

Publiceret 06-04-2021

Rådets høringssvar i forbindelse høring over udkast til bekendtgørelse om pilotprojekt om indberetning til Sundhedsdatastyrelsens samlede indsats for data i det nære sundhedsvæsen.

HØRINGSSVAR, PILOTPROJEKT SDS

Indhold fra