Høringssvar, tvang i forbindelse med somatisk behandling af varigt inhabile

Publiceret 21-06-2018

Det Etiske Råds svar på høring over udkast til bekendtgørelse om politiets opgaver ved tvangsindlæggelse samt tilbageholdelse og tilbageførsel i forbindelse med somatisk behandling af varigt inhabile.

HØRINGSSVAR, TVANG I FORBINDELSE MED BEHANDLING AF VARIGT INHABILE

Indhold fra