Høringssvar, behandling af personoplysninger i Sygehusmedicinregisteret.

Publiceret 21-02-2018

Det Etiske Råds svar på høring over udkast til bekendtgørelser og vejledningen om behandling af personoplysninger i Sygehusmedicinregisteret

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:

Høring over bekendtgørelse om regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret

HØRINGSSVAR, BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER I SYGEHUSMEDICINREGISTERET.

Indhold fra