Høringssvar, klage- og erstatningsadgang

Publiceret 09-01-2019

Det Etiske Råds høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og sundhedsloven.

HØRINGSSVAR, KLAGE- OG ERSTATNINGSADGANG

Indhold fra