Høringssvar, sikkerhed ifm. bloddonation

Publiceret 03-05-2019

Det Etiske Råds høringssvar over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:

Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation

HØRINGSSVAR, SIKKERHED IFM. BLODDONATION

Indhold fra