Høringssvar, socialtandpleje

Publiceret 02-06-2020

Rådets svar til høring over udkast til bekendtgørelse om tandpleje (indførelse af nye bestemmelser om socialtandpleje)

Høringsmaterialet findes på høringsportalen via nedenstående link:

Indførelse af nye bestemmelser om socialtandpleje

HØRINGSSVAR, SOCIALTANDPLEJE

Indhold fra