Ungdommens Folkemøde 2022

Ungdommen vil etikken

Publiceret 13-09-2022

Onsdag og torsdag i sidste uge tog vi vores Nationalt Center for Etik-bannere under armen og stillede op på Ungdommens Folkemøde for at diskutere etik. Vi mødte en nysgerrig og reflekteret ungdom med holdninger og gejst, som allerede havde gjort sig mange tanker om, hvad det gode samfund er.

Billede fra ungommens folkemøde

I Nationalt Center for Etik ønsker vi at møde ungdommen, hvor de er. Derfor var vi taget med til Ungdommens Folkemøde i Valbyparken, hvor 25.000 af dem var samlet på en to-dages festival i demokratiets tegn. Her betød alles stemme noget, og mange ønskede at bruge den.

Det var første år, men bestemt ikke sidste år, vi som center deltager på festivalen. For festivalen viste os, at de unge vil demokratiet, etikken og samtalen. De har holdninger, og de tør godt at drøfte dem. Mange havde allerede gjort sig tanker om, hvad det gode samfund er. Og de var ikke bange for at sætte sig selv i spil og blive klogere.

Vi satte blandt andet spot på temaer fra Det Etiske Råd. Vi diskuterede surrogatmoderskab, organdonation og genteknologi. Efter vores session om surrogatmoderskab, var der én, der skrev:

”Jeg har længe været for ift. rugemor, men efter en samtale i dag gik det op for mig, hvor mange komplikationer og risici det medfølger. Jeg er derfor efter i dag blevet i tvivl, men vil undersøge det nærmere og få en klar holdning til dette”.

Det var for os en indikator på, at dét vi ønskede, faktisk virkede. Vores mål var nemlig at fortælle sagligt om forskellige relevante emner for så at diskutere de etiske dilemmaer. Vi forsøgte at prikke til de unges holdninger ved først at bekræfte deres synspunkter for bagefter at bringe de etiske modargumenter ind i samtalen. Vi står for nuancerne. Og det er ikke nemt med etik: For der findes sjældent én rigtig holdning, men der er altid flere hensyn og perspektiver, der skal varetages.

Vi diskuterede også de etiske forskelle mellem forebyggelse og forbedring, når det kommer til genteknologi. For hvor går grænsen? Må man bruge genteknologi til at forebygge eksempelvis arvelige sygdomme, men ikke til potentielt set at skabe designerbabyer med blå øjne? For mange gik grænsen ved handicaps. Nogle mente, at det mest etisk forsvarlige var at forbedre handicaps igennem genteknologi, mens det bød andre imod, da de mente, det ville skabe mindre tolerance og generel medmenneskelighed over for hinanden, hvis man kan bruge teknologien til at fjerne naturlige defekter hos mennesker.

Med temaer fra Dataetisk Råd havde vi arrangeret dilemmadating, hvor de unge skulle ”date hinanden” i digitale dilemmaer og dataetikkens problemstillinger. Vi diskuterede f.eks., hvorvidt det ville være etisk forsvarligt, hvis en dansk supermarkedskæde udviklede en algoritme, som kunne scanne dit ansigt ved kassen for at registrere dine indkøb, og hvor klimavenligt den enkelte køber ind. Vi spurgte de unge, hvad de vil sige til en algoritme, der kunne forbyde en f.eks. at købe oksekød, hvis ens ”CO2-rate” var opbrugt.

De unge blev også bedt om at tage stilling til dataetiske dilemmaer i forskellige slags scenariespil. Ét af de scenariespil var en konkurrence i dataetik-clickbait. Her læste deltagerne en kort artikel om automatisering af menneskelig arbejdskraft, hvorefter de skulle identificere dilemmaet. Efter en god diskussion skulle dilemmaet derefter omformes til en clickbait-overskrift. Et udpluk af de mange gode overskrifter bød bl.a. på: ’Science-Fiction bliver til virkelighed!!!’, ’Robotter kender dit liv bedre end dig selv!’ og ’Robotter skaber en bedre verden’. Og overskrifterne illustrerede netop, at teknologier rummer en masse dilemmaer, som man både kan være positivt og negativt stemt for.

Vi havde masser gode samtaler med de unge mennesker, og de havde også mange spørgsmål til os. De bekymrede sig især om det gode ungdomsliv og tonen på de sociale medier. For mange ønskede at deltage, men fandt det svært især på grund af hadtale. Vi har talt med dem om, at det er vigtigt at kunne tage del i svære etiske debatter, hvor der er skarpe holdninger og følelser på spil. Her er det afgørende at få de unge med i debatten og få skabt langsigtede perspektiver.

Vi vil blandt andet arbejde for, at de unge kan finde tilgængelig viden om aktuelle etiske emner, som præger vores hverdag. For det er vigtigt at kunne handle og tage stilling på oplyst grundlag.

Vi har gennem flere udgivet undervisningsmateriale målrettet elever i de ældste årgange og på gymnasieuddannelserne. Find materialet i vores undervisningsportal