Nationalt Center for Etik bliver anerkendt i internationalt NBC-medie for visionær ledelse

Publiceret 11-05-2023
Chef for Etik og Videnskab med teksten "When leadership is compassion, curiosity

Direktør Christa Lundgaard Kjøller: "Jeg er super stolt over at arbejde sammen med Helle Harder, der er en af vores enhedschefer ved Nationalt Center for Etik. Helle er blevet udvalgt af Global Group Media til at figurere på NBCs hjemmeside som en af i alt 23 inspirerende kvindelige lederfigurer fra hele verden, med stærke holdninger og visioner for ledelse".

Helles udtalelser er en forlængelse af centerets ledelsesvision

Helle er en af de mest visionære ledere jeg har arbejdet sammen med og det glæder mig at se Helle blive anerkendt på den internationale scene for netop dette. Helle er indbegrebet af en leder, der når sine mål igennem compassion, som fundament for at skabe psykologisk tryghed og social kapital. Vi skal som mennesker - og i vores ledelsesgerning - turde fejle, lære og være lydhøre over for nye veje og ideer for at fremme samarbejde og innovation.

De pæne ord er ikke bare skåltaler og klappen på ryggen

I Nationalt Center for Etik arbejder vi hver dag på at skabe en organisation, hvor der er tillid til og respekt for hinanden, hvor det er trygt at sige sin mening, og hvor man aktivt tager del i at skabe innovation igennem tværfagligt samarbejde.

Med et strategisk fokus på compassion som fundament for vores ledelse arbejder vi for at skabe bæredygtige og innovative løsninger, sikre øget trivsel samt kunne tiltrække og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere.

Det er en fornøjelse, at resultatet af vores ambitioner og visioner nu bliver vist frem for et internationalt publikum – og så er det en stor glæde at se Helle i selskab med andre globale fyrtårne inden for ledelse. 

Se selv på NBCs hjemmeside.