Nyt år, ny hjemmeside og bedre overblik

Publiceret 31-01-2024

En er blevet til fire nye hjemmesider, der hver især oplyser om etik, nye bioteknologier og sundhedsvidenskabelig forskning.

Nationalt center for etik logo

En er blevet til fire nye hjemmesider, der hver især oplyser om etik, nye bioteknologier og sundhedsvidenskabelig forskning.

Nationalt Center for Etiks hjemmeside vil stadig bestå, men vil derudover fungere som paraplyhjemmeside for tre nye hjemmesider for de institutioner, der er en del af Nationalt Center for Etik; Det Etiske Råd, Dataetisk Råd og det videnskabsetiske komitésystem (National Videnskabsetisk Komité og De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer – samt beskrivelser af de regionale videnskabsetiske komiteer).  

De to etiske råd og de etiske komiteers arbejde rummer alle unikt indhold i form af egne udgivelser, folketingshøringer, artikler, vejledninger, ansøgningsportal mm., som de nye hjemmesider i højere grad vil understøtte og styrke ved at skabe bedre overblik og indblik.

 

Tag et kig på hjemmesiderne:

www.detetiskeraad.dk

www.dataetiskråd.dk

www.videnskabsetik.dk