Folkemødet

Etik som konkurrenceparameter

16jun
Event

Vær med i debatten om etikken som dansk konkurrenceparameter.

Har forskningsprojekter med stærk etisk forankring nemmere ved at få midler fra fonde? Agerer virksomheder i forhold til den etiske debat eller modenhed i et land? Bliver Danmark promoveret internationalt som et attraktivt sted for virksomheder med etik højt på dagsordenen. Vi kunne godt tænke os debattens skarpe blik på om og hvordan etik vurderes som konkurrenceparameter i vores omverden, og hvordan vores omverden ser på Danmark. Kan vi markedsføre Danmark selv på at være et sted hvor etisk bevidste forretninger kan trives bedre end andre lande? Hvilke dilemmaer stiller det foran os? Skaber et proaktivt etisk miljø bedre rammer for innovation/forretning i Danmark? Har det kommercielle perspektiver? Og risikerer vi at tage etikken som gidsel, hvis den skal tjene et kommercielt formål? Pointerne fra debatten skal omsættes til konkrete pejlemærker til danske forskere, virksomheder og organisationer.

Læs mere om eventet