Ledige stillinger

IT ansvarlig til Nationalt Center for Etik

Publiceret 24-12-2022
Ledige stillinger

Har du lyst til at prøve kræfter med en bred opgaveportefølje, der spænder fra it-sikkerhed over projektledelse til varetagelse af driftsopgaver? Og kan du se dig selv være ”den, der er den” på IT-området i en mindre organisation, dvs. en værdsat nøglemedarbejder med stort selvstændigt ansvar? Så er du måske vores nye IT-medarbejder.

Om Nationalt Center for Etik

Nationalt Center for Etik består pt. af i alt 45 medarbejdere fordelt på 2 områder, som understøtter arbejdet i henholdsvis Det Etiske Råd og Dataetisk Råd samt National Videnskabsetisk Komité og De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer.

I Nationalt Center for Etik arbejder vi for at give etikken en vægtig stemme og sikre det menneskelige hensyn. Vores opgave er at udfordre, men også værne om de etiske principper og værdier, som vores samfund bygger på. Vi skaber debat og bidrager til folkeoplysning om etiske og videnskabsetiske problemstillinger, der knytter sig til gen- og bioteknologi samt data. Vi bidrager til at sikre forsøgspersoners rettigheder og videnskabelige integritet i klinisk forskning. Og vi afgiver anbefalinger og rådgiver myndigheder, når de skal udarbejde nye lovforslag for at sikre, at etikken udgør et bærende element, når der træffes beslutninger, der påvirker vores allesammens liv og hverdag.

Din hverdag hos os

Som IT ansvarlig træder du ind i en nyoprettet stilling, hvor du vil varetage en række opgaver på tværs af centret. Du vil være et centralt bindeled for hele organisationen, og du vil få en bred kontaktflade på tværs af centret. Du vil også opbygge et netværk med dine IT-kolleger på tværs af koncernen, som du vil møde, når du bringer din IT-faglighed i spil og repræsenterer Nationalt Center for Etik i fora og arbejdsgrupper.

Du vil referere til direktøren og indgå i ledelsessekretariatet, der består af økonomi, HR og IT.

Dine opgaver vil bl.a. bestå af:

• Projektledelse af mindre IT-projekter

• Løbende sikring af Centrets GDPR- og informationssikkerheds compliance i samarbejde med departementets DPA, der bistår centret i opgaveløsningen.

• Kontaktperson og kunderepræsentant ift. Statens IT

• Besvarelse af høringer og kontakt til andre myndigheder på IT-området

• Applikationsadministrator og superbruger på centerets tværgående systemer (p.t. Workzone, GoBasic CMS og First Agenda Management)

• Leverandørstyring af leverandører på vores tværgående systemer

• Udarbejdelse af vejledninger, guides og kommunikation til dine kolleger i centret

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer

Det er en bred opgaveportefølje, og vi forventer ikke, at du er ekspert indenfor alle områderne. Men det er vigtigt, at du har lyst til at blive det, at du allerede er selvkørende på flere af områderne, og at du nysgerrigt opsøger viden og kompetenceudvikling.

Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelse, såsom cand.it eller cand.scient.bibl eller en helt tredje uddannelse, som du har kombineret med min. 5 års erfaring indenfor IT. Derudover drømmer vi om, at du har:

• Bredt kendskab til IT og digitalisering og erfaring med projektledelse

• Erfaring med at skabe, implementere og opretholde gode processer med en inddragende tilgang

• Erfaring med IT-sikkerhed og databeskyttelse eller lyst til at få det

• Erfaring med myndighedssamarbejde

• Erfaring med hjemmesider – både back end (CMS) og front end (strukturering af information og kommunikation)

• Prince2 eller anden projektlederuddannelse en fordel

Og endeligt lægger vi også vægt på, at du som person:

• Søger løsninger og bringer dem i spil

• Har gode samarbejdsevner såvel internt som med interessenter

• Arbejder selvstændigt og næres af at løse udfordringer

• Er god til at drive opgaver

• Gode (særligt skriftlige) kommunikationsevner på dansk og engelsk

• Kan være med til at sikre et aktivt, tværgående samarbejde med andre afdelinger og styrelser i Sundhedsministeriets koncern

Vi tilbyder

Hos os vil du få et meningsfuldt arbejde med afvekslende og udfordrende opgaver og selvstændigt ansvar. Vi er en arbejdsplads i vækst, der er optaget af at finde de gode løsninger sammen. Derfor er feedback og nysgerrighed på hinandens perspektiver en naturlig del af vores samarbejde i de enkelte sektioner og på tværs i Nationalt Center for Etik. Vi tror på at oprigtighed, compassion og konstruktive drøftelser er en væsentlig del af samarbejdet for at kunne indfri de ambitiøse mål, vi sætter os. Vi er en fleksibel arbejdsplads, der lægger vægt på tillid, hinandens trivsel og lige muligheder for at byde ind og bidrage.
Vi har højt til loftet – også bogstaveligt i SSI’s historiske bygninger. Vi har dagligt inspirerende diskussioner om vores opgaver og let til latter. Arbejdstiden er 37 timer om ugen med gode muligheder for hjemmearbejde.

Om ansættelsen

Du bliver ansat som specialkonsulent i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevante faglige organisation.

Dit arbejdssted bliver på Nationalt Center for Etiks adresse på Statens Serum Institut, Ørestads Boulevard 5, 2300 København S

Der er tale om en fuldtidsstilling med tiltrædelse pr. 1. marts 2023 eller snarest muligt derefter.

Kontakt os gerne

Få mere at vide om stillingen ved at ringe til sektionsleder Signe Wolsgård Krøyer på tlf. 7221 6110.


Er du interesseret?


Klik på ”søg stillingen”, som du finder igennem dette link:

https://lnkd.in/eByZBbAZ

Send os din ansøgning med CV, eksamensbevis samt evt. anden relevant dokumentation. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 3 og 4. Du kan læse mere om os på www.nationaltcenterforetik.dk