Ledige stillinger

PA med ansvar for HR til Nationalt Center for Etik

Publiceret 03-01-2023
Ledige stillinger

Interesserer du dig for etik og mennesker, og har du lyst til at bidrage til at skabe de bedste rammer for en organisation i vækst? Så er du måske vores nye PA med ansvar for HR.

Om Nationalt Center for Etik


Nationalt Center for Etik består pt. af i alt 45 medarbejdere fordelt på 2 områder, som understøtter arbejdet i henholdsvis Det Etiske Råd og Dataetisk Råd samt National Videnskabsetisk Komité og De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer.

I Nationalt Center for Etik arbejder vi for at give etikken en vægtig stemme og sikre det menneskelige hensyn. Vores opgave er at udfordre, men også værne om de etiske principper og værdier, som vores samfund bygger på. Vi skaber debat og bidrager til folkeoplysning om etiske og videnskabsetiske problemstillinger, der knytter sig til gen- og bioteknologi samt data. Vi bidrager til at sikre forsøgspersoners rettigheder og videnskabelige integritet i klinisk forskning. Og vi afgiver anbefalinger og rådgiver myndigheder, når de skal udarbejde nye lovforslag for at sikre, at etikken udgør et bærende element, når der træffes beslutninger, der påvirker vores allesammens liv og hverdag.


Din hverdag hos os


Som PA med ansvar for HR varetager du en række opgaver på tværs af centret og er et centralt bindeled for hele organisationen.

Du refererer til direktøren og indgår i ledelsessekretariatet bestående af økonomi, HR og IT.

Igennem en tæt dialog med chefgruppen er du på forkant med planlægning, forberedelse og opfølgning af opgaver på centerniveau. Din opgave er således at skabe rammerne for, at ledelsen kan agere professionelt, koordineret og effektivt.

Du udvikler og driver centrets årshjul, og har fokus på processer for tværgående centeraktiviteter. Du sikrer en kontinuerlig opfølgning på centrets strategi og andre tværgående initiativer i samarbejde med centrets ledelse samt sikrer ophæng til koncernstrategien. Du bistår med forberedelse af møder og indhentning af relevante materialer mv.

Herudover udarbejder og opdaterer du præsentationer samt øvrige ad hoc-opgaver efter behov, såsom mødekoordinering, kalenderstyring, rejseaktiviteter etc.

Som ansvarlig for HR varetager du centrets HR-opgaver ifm. rekruttering, lønforhandling, afskedigelser etc. samt varetager dialogen med de øvrige HR-organer i koncernen og på tværs af styrelser.

Du er procesejer på HR-initiativer i centret, såsom lønforhandling, LUS/MUS, ALT-evaluering, SU etc. og udarbejder oplæg til ledelsen vedr. HR-relaterede tiltag. Endvidere skaber du processer for en kontinuerlig organisationsudvikling.

Du deltager i det koncernfælles HR-koordinationsudvalg og forberedende koncernledelsesforum.

 

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer

Du har en relevant akademisk uddannelse og har erfaring fra en statslig arbejdsplads eller en anden politisk ledet organisation. Du ser muligheder og henter energi i at skabe gode løsninger i samarbejde med andre. Du har høj faglighed og er vant til at træffe selvstændige beslutninger og få dem gennemført.

Vi lægger derudover vægt på, at du:

  • Interesserer dig for mennesker og for at skabe de bedste rammer for centrets ansatte
  • tager medansvar for centrets udvikling og trivsel
  • har gode samarbejdsevner såvel internt som med interessenter
  • søger løsninger og bringer dem i spil
  • har gode kommunikative evner såvel mundtligt som skriftligt
  • kan være med til at sikre et aktivt, tværgående samarbejde med andre afdelinger og styrelser i Sundhedsministeriets koncern

 

Vi tilbyder

En arbejdsplads i vækst, der er optaget af at finde de gode løsninger sammen. Derfor er feedback og nysgerrighed på hinandens perspektiver en naturlig del af vores samarbejde i de enkelte sektioner og på tværs i Nationalt Center for Etik. Vi tror på at oprigtighed, compassion og konstruktive drøftelser er en væsentlig del af samarbejdet for at kunne indfri de ambitiøse mål, vi sætter os. Vi er en fleksibel arbejdsplads, der lægger vægt på tillid, hinandens trivsel og lige muligheder for at byde ind og bidrage.

Om ansættelsen

Du bliver ansat som specialkonsulent i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation eller anden relevant organisation.

Dit arbejdssted bliver på Nationalt Center for Etiks adresse på Statens Serum Institut, Ørestads Boulevard 5, 2300 København S

Der er tale om en fuldtidsstilling med tiltrædelse pr. 1 marts 2023 eller snarest muligt derefter.

Kontakt os gerne

Få mere at vide om stillingen ved at ringe til direktør Christa Kjøller på tlf. 7221 6852.

Er du interesseret?

Klik på ”søg stillingen” igennem dette link:

https://lnkd.in/eMPcYmjn

Send os gerne din ansøgning med CV, eksamensbevis samt evt. anden relevant dokumentation. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 3 og 4. Du kan læse mere om os på nationaltcenterforetik.dk.