Janne Rothmar Herrmann

Janne Rothmar Herrmann er jurist og professor mso (med særlige opgaver). Foruden at være medlem af Dataetisk Råd er hun suppleant i Nævnet for Videnskabelig Uredelighed (2017-2021), guvernør for World Association for Medical Law, og tidligere dansk medlem af Nordisk Komité for Bioetik (2010-2015).

Hun har udgivet flere bøger, bl.a. om privatlivsbeskyttelse og teknologi. I sin forskning arbejder Janne Rothmar Herrmann med retlig regulering af sundhedsteknologi og bioetiske dilemmaer.

Udpeget af: Justitsministeren

Medlem af rådet siden april 2019

Dataetik handler om at sikre tillid og ramme en god balance mellem individ og fællesskab.

- Janne Rothmar Herrmann