Majbrit Berlau

Majbrit Berlau er generalsekretær i Sex & Samfund.

Majbrit er uddannet socialrådgiver og har særlig indsigt i udvikling af den offentlige sektor, familie og ligestillingspolitik og socialpolitik og kan bidrage med praktisk indsigt og perspektiver på de dataetiske dilemmaer som medarbejderne jævnligt møder.

Majbrits erfaring inden for fagbevægelser og foreninger bidrager og kvalificerer den dataetiske debat med hensyn til arbejdstagerne og arbejdskultur. Derudover sidder Majbrit i Rådet for Socialt Udsatte og Det Centrale Handicapråd og har derigennem stor kendskab til hvilke dataetiske dilemmaer, som nogle af de borgergrupper oplever.

Udpeget af: Finansministeren, Justitsministeren og Erhvervsministeren.

Medlem af rådet siden: Marts 2020
 
 

Når fremtidens arbejdsliv i højere grad bliver digitaliseret og datafiseret, er det nødvendigt at højne debatten omkring arbejdstagernes rettigheder og ledelse ift. disse nye teknologier.

- Majbrit Berlau