Rikke Hvilshøj

Rikke Hvilshøj har de seneste fire år beskæftiget sig med it og digitaliseringens betydning for udviklingen af vores samfund i kraft af hendes job som direktør i DANSK IT. Dataetik er et emne, der de senere år har fyldt mere og mere i foreningens arbejde, hvor dens medlemmer har engageret sig i udvikling af dataetiske anbefalinger.

Som tidligere politiker (kommunalpolitiker, MF’er og minister) 1994-2008 har Rikke været optaget af at påvirke i hvilken retning, det danske samfund bør udvikle sig. Rikke mener, at potentialer, dilemmaer og trusler bør indgå i den demokratiske debat, og at der med den teknologiske udvikling opstår helt nye muligheder, dilemmaer og trusler som det er afgørende, at vi som samfund forholder os til.

Med Rikkes baggrund som politiker - og dermed indsigt i de politiske beslutningsprocesser og den politiske debat om både den private såvel den offentlige sektor - og hendes indsigt fra DANSK IT vil hun bidrage til at kvalificere den dataetiske debat.

Udpeget af: Finansministeren

Medlem af rådet siden april 2019
 

Uanset om det er i vores privatliv eller i vores professionelle virke, så kommer vi alle til at forholde os til dataetik. En kvalificeret dialog er afgørende for, at vi selv kan styre i hvilken retning, vi ønsker vores samfund udvikler sig.

- Rikke Hvilshøj