Dataetisk Råd logo

Dataetisk Råds sekretariat

Dataetisk Råd bliver betjent af et sekretariat. Her finder du kontaktoplysninger på medarbejderne.

Mia Trolle Borup
Enhedsleder for samfund & etik
Cand.scient., ph.d.
Charlotte Madsen
Administrativ medarbejder
Cand.ling.merc.
Bergliot Borg Christensen (barselsorlov)
Projektleder, fuldmægtig
Cand.scient.pol.
Cecilie Eriksen
Projektleder, specialkonsulent
Cand.mag., ph.d.
Frej Klem Thomsen
Projektleder, specialkonsulent
Cand.mag., ph.d.
Kamilla Winther Christoffersen
Studentermedhjælper
Mette Marie Schou Poulsen
Studentermedhjælper
Sofie Ozanne (barselsorlov)
Projektleder, fuldmægtig
Cand.mag.
Thomas Nørskov Kjølbye
Projektleder, fuldmægtig
Cand.mag.