Medlemmer af komité 2

Andreas Rudkjøbing
Andreas Rudkjøbing
Formand – Cand.med, ph.d., overlæge
Sundhedsstyrelsens enhed for Beredskab og Smitsomme Sygdomme
Anni Nørgaard Jeppesen
Anni Nørgaard Jeppesen
Afdelingslæge, ph.d.
Anæstesiologisk Afdelingslæge ved Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital - indstillet af Region Midtjylland
Bodil Steen Rasmussen
Bodil Steen Rasmussen
Cand.med., ph.d., overlæge, klinisk professor
Anæstesi og Intensivafdeling, Aalborg Universitetshospital - indstillet af Region Nordjylland
Henriette Schlesinger
Henriette Schlesinger Kærgaard
Medlem af regionsrådet i Region Syddanmark (V)
Indstillet af Region Syddanmark
Maj Mortensen
Maj Mortensen
Næstformand - Konstitueret formand i Ordblinde- og Dysleksiforeningen i Danmark
Indstillet af Danske Handicaporganisationer
Mikkel Wrang
Mikkel Wrang
Advokat og medlem af Det Konservative Folkeparti (C)
Indstillet af Region Hovedstaden
Morten Lorentzen
Morten Lorenzen
Direktør i Hjerneskadeforeningen
Indstillet af Danske Patienter
Peter Bjørn Licht
Peter Bjørn Licht
Overlæge, Thoraxkirurgi, professor, ph.d. Thorax kirurg (OUH og SDU)
Hjerte-Lunge-Karkirurgisk afd., Odense Universitetshospital