Medlemmer af komité 2

Andreas Rudkjøbing
Formand

Andreas Rudkjøbing

Cand.med, ph.d., overlæge

Sundhedsstyrelsens enhed for Beredskab og Smitsomme Sygdomme

Maj Mortensen
Næstformand

Maj Mortensen

Konstitueret formand i Ordblinde- og Dysleksiforeningen i Danmark

Indstillet af Danske Handicaporganisationer

 

Bodil Steen Rasmussen

Bodil Steen Rasmussen

Cand.med., ph.d., overlæge, klinisk professor

Anæstesi og Intensivafdeling, Aalborg Universitetshospital

Indstillet af Region Nordjylland

 

Anni Nørgaard Jeppesen

Anni Nørgaard Jeppesen

Afdelingslæge, ph.d.

Anæstesiologisk Afdelingslæge ved Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Indstillet af Region Midtjylland

Henriette Schlesinger

Henriette Schlesinger Kærgaard

Medlem af regionsrådet i Region Syddanmark (V)

Indstillet af Region Syddanmark

 

Mikkel Wrang

Mikkel Wrang

Advokat og medlem af Det Konservative Folkeparti (C)

Indstillet af Region Hovedstaden

 

Morten Lorentzen

Morten Lorenzen

Direktør i Hjerneskadeforeningen

Indstillet af Danske Patienter

Peter Bjørn Licht

Peter Bjørn Licht

Overlæge, Thoraxkirurgi, professor, ph.d. Thorax kirurg (OUH og SDU)

Hjerte-Lunge-Karkirurgisk afd., Odense Universitetshospital