Rådsmøde

Det Etiske Råds møde nummer 378

18aug
Rådsmøde

Se dagsordenen for Det Etiske Råds møde, den 18. august 2022.

  1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådsmøde nr. 377, den 23. juni 2022
  2. Surrogatmoderskab - oplæg og debat
  3. Organdonation - oplæg og debat
  4. Kirkeministerens anmodning om gældende regler for genanvendelse af implantater efter kremering.
  5. Orientering fra formanden
  6. Drøftelse af partnerskaber