Rådsmøde

Det Etiske Råds møde nummer 379

15sep
Rådsmøde

Se dagsordenen for Det Etiske Råds møde, den 15. september 2022.

  1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådsmøde nr. 378, den 18. august 2022
  2. Orientering fra formanden
  3. Surrogatmoderskab – intern diskussion og positionering
  4. Kirkeministerens anmodning om gældende regler for genanvendelse af implantater efter kremering
  5. Organdonation – intern diskussion og positionering
  6. Ungdommens Folkemøde
  7. Projektstruktur
  8. Eventuelt