Rådsmøde

Det Etiske Råds møde nummer 380

27okt
Rådsmøde

Se dagsordenen for Det Etiske Råds møde, den 27. oktober 2022.

  1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådsmøde nr. 379, den 15. september 2022
  2. Orientering fra formanden
  3. Organdonation samtykkemodeller
  4. DCD høringssvar og udtalelse
  5. Surrogatmoderskab
  6. Eventuelt