Søren Møller

Formand for "Collective Impact, Det åbne land som dobbelt ressource" og tidligere direktør i DGI.

Søren Møller er formand for Styregruppen for Collective Impact, Fremtidens bæredygtige landskaber. Det er et initiativ støttet af Realdania, som har samlet landbrugsorganisationer og grønne organisationer med henblik på at komme med forslag til hvordan vi kan anvende landskabet på en mere bæredygtig måde. Arbejdet forventes at føre anbefalinger til udformningen til en jordreform . Søren er optaget af, hvordan vi gennemfører de store omlægninger af vores samfund som klima, miljø og naturkrisen kræver på en måde som styrker sammenhængskraften i samfundet og samtidig skaber lokalt ejerskab og udvikling.

Søren Møller er også formand for bestyrelsen i DGI byen i København. Søren Møller har en baggrund som højskoleforstander på Gerlev idrætshøjskole fra 1992 til 2001 og efterfølgende formand for DGI fra 2001 til 2018. Søren Møller er udpeget af Ministeriet for fødevarer, fiskeri og ligestilling.

Søren Møller er født i 1957.

Etiske temaer

Søren Møller er optaget af emner som vedrører:

  • Fødevarer og teknologi
  • Klima, miljø og biodiversitet
  • Demokrati og sammenhængskraft
  • Ansvaret for vores eget liv og ansvaret overfor andre

Kontakt

Mail: sm57@outlook.dk

Beskikket: 1. januar 2020
Medlemsperiode udløber: 31. december 2022
Kan genbeskikkes: Ja
Udpeget af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri