Det Etiske Råd logo

Det Etiske Råds sekretariat

Det Etiske Råd bliver betjent af et sekretariatet og sekretariatets medarbejdere varetager den daglige drift af Det Etiske Råd.

Mia Trolle Borup
Enhedsleder for samfund & etik, cand.scient., ph.d.
Charlotte Madsen
Administrativ medarbejder, cand.ling.merc.
Anne Bargisen Petersen
Projektleder, specialkonsulent, cand.jur.
Anne-Sofie Hobolt-Pedersen
Projektleder, specialkonsulent, cand.scient., ph.d.
Frank Beck Lassen
Projektleder, specialkonsulent, cand.mag., ph.d.
Martin Ejsing Christensen
Projektleder, specialkonsulent, cand.mag., ph.d.

Pressekontakt

Nina Vucina Pedersen
Presse- og kommunikationsrådgiver, cand.comm.