Det Etiske Råd logo

Det Etiske Råds sekretariat

Det Etiske Råd bliver betjent af et sekretariatet og sekretariatets medarbejdere varetager den daglige drift af Det Etiske Råd.

Mia Trolle Borup
Enhedsleder for samfund & etik
Cand.scient., ph.d.
Charlotte Madsen
Administrativ medarbejder
Cand.ling.merc.
Anne Bargisen Petersen
Projektleder, specialkonsulent
Cand.jur.
Anne-Sofie Hobolt-Pedersen
Projektleder, specialkonsulent
Cand.scient., ph.d.
Frank Beck Lassen
Projektleder, specialkonsulent
Cand.mag., ph.d.
Freja Cæcilie Petri Bondgaard
Projektmedarbejder
Cand.theol.
Martin Ejsing Christensen
Projektleder, specialkonsulent
Cand.mag., ph.d.