Hvilke andre myndigheder skal jeg søge hos ved forsøg anmeldt til NVK eller RVK?

Medmindre der er tale om et sundhedsdatavidenskabeligt forskningsprojekt, så skal registerforskningsprojekter, hvori der ikke indgår biologisk materiale, ikke anmeldes til det videnskabsetiske komitésystem.  

Hvis du ønsker at anvende oplysninger fra patientjournaler til et forskningsprojekt, så kræves der fra 1. juli 2020 tilladelse fra Regionsrådet i den region, hvor du som forsker har dit virke.

Har du brug for sundhedsdata i forbindelse med din forskning, kan du via Forskerservice i Sundhedsdatastyrelsen søge om registerdata på sundhedsområdet.

Se En indgang til sundhedsdata! for vejledning til at søge om adgang til sundhedsdata og godkendelser fra dataansvarlige og myndigheder til brug for dit forskningsprojekt. 

Senest opdateret 03-03-2023