Nationalt Center for Etik

Vi giver etikken en stærkere stemme

Aktuelt

Det Etiske Råd

Tre nye medlemmer til Det Etiske Råd

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde har i dag beskikket tre nye medlemmer til Det Etiske Råd. De tre nye medlemmer skal fra 22. marts 2023 og tre år frem sammen med de øvrige rådsmedlemmer være med til at rådgive og skabe debat om etiske spørgsmål inden for sundhed, nye bio- og genteknologier, natur, miljø og fødevarer.

 

Læs mere her

 

 

 

Det Etiske Råd

Fem genudpegninger i Det Etiske Råd

Fem medlemmer af Det Etiske Råd er blevet genbeskikket for endnu en treårig periode:

Læs mere her

 

Det Etiske Råd

Dødskriterier og etiske hensyn i forhold til organdonation

Debatten om hvorvidt der skal gøres brug af endnu et dødskriterium er igen blevet aktuel. Det sker efter Sundhedsstyrelsen har anbefalet, at donation efter cirkulatorisk død (DCD) – også kaldet hjertedød - indføres som endnu et dødskriterium for at øge antallet af organdonorer. Et stort flertal i Det Etiske Råd går ind for at indføre DCD som ny måde at donere organer på, men har samtidig peget på nogle etiske opmærksomhedspunkter, når det gælder dødskriterier og organdonation. Se Videnskab.dk’s video om dødskriterier.

Læs Det Etiske Råds udtalelse om DCD i forbindelse med organdonation

 

Nyt fra Nationalt Center for Etik

Kalender