Vi giver etikken en stærkere stemme

Nationalt Center for Etik

Vores opgave er at sætte fokus på og værne om de etiske principper og værdier,
vores samfund er rundet af.

Læs mere om Nationalt Center for Etik her

Nationalt Center for Etik fremmer arbejdet i

Seneste udgivelse

Det Etiske Råd

Fosterundersøgelser

Er det forsvarligt at tilbyde alle gravide screeningsundersøgelser af fostret? Er det de rigtige sygdomme og egenskaber ved fostret, det eksisterende program tilbyder undersøgelser for? Er reguleringen af fosterdiagnostiske tilkøbsmuligheder tilfredsstillende? Det er nogle af de spørgsmål, Det Etiske råd har taget stilling til i en ny udtalelse om fosterdiagnostik.

Læs mere på Det Etiske Råds hjemmeside

Nyheder fra Nationalt Center for Etik

Følg os på LinkedIn