Vi giver etikken en stærkere stemme

Om Nationalt Center for Etik

Nationalt Center for Etik blev etableret den 1. januar 2022 og understøtter arbejdet i de fire uafhængige organer: Det Etiske Råd, Dataetisk Råd, National Videnskabsetisk Komité og de Videnskabsetiske Medicinske Komiteer.

Danmark er det eneste land i verden, der har et dataetisk råd, og det første land, der oprettede videnskabsetiske komiteer og senere Det Etiske Råd.

Med etableringen af Nationalt Center for Etik går Danmark endnu engang forrest i etikkens navn.

Her kan du læse om vores opgave og blive klogere på vores organisation og medarbejdere.

Vi understøtter samarbejdet i