Ny anmeldelsesdatabase på vej

Vidste du, at der er en ny Anmeldelsesdatabase på vej?

Når den nye anmeldelsesdatabase går i luften, får forskere, offentligheden og komitésystemet en anmeldelsesdatabase, der er up to date med nye funktioner, der gerne skulle gøre anmeldelsen af sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige forsøg smidigere end hidtil. Desuden får offentligheden mulighed for at søge efter offentliggjorte projekter efter bestemte søgekriterier.

Hold dig orienteret her på hjemmesiden om, hvordan vi tager den nye database i brug.

Sådan anmelder jeg elektronisk via anmeldelsesdatabasen til NVK og RVK

Din ansøgning skal indsendes elektronisk til den relevante komité. Se her, hvordan du gør.

Du skal ansøge elektronisk ved at udfylde en anmeldelsesblanket i komitésystemets elektroniske anmeldelsesdatabase: http://www.drvk.dk/anmeldelse

I databasen kan du finde en vejledning til, hvordan du udfylder det elektroniske skema.

Når du har udfyldt og indsendt den elektroniske blanket, skal du huske at udskrive den.

Både anmeldelsesblanket og projektmateriale skal sendes til den kompetente videnskabsetiske komité ved brug af sikker post og digital signatur. Materialet skal sendes i særskilte filer som PDF- eller ZIP-fil. 

Du finder en oversigt over, hvilke dokumenter du skal indsende her:

Hvilke dokumenter skal jeg indsende?

Du finder vedledninger til udfyldelse af projektmaterialet her:

Tjeklister til anmeldelse af andre sundhedsvidenskabelige forsøg

Find kontaktoplysninger på De regionale videnskabsetiske komiteer

Vær opmærksom på, at det videnskabsetiske komitésystem består af De regionale videnskabsetiske komiteer og National Videnskabsetisk komité (NVK), og De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer (VMK) . Se her, hvilken komité du skal søge om godkendelse hos. 

Senest opdateret 16-02-2023