Hvortil skal jeg anmelde?

Alle sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter skal anmeldes til en videnskabsetisk komité.

Hvad skal jeg anmelde til RVK - de regionale videnskabsetiske komitéer?

 

Som udgangspunkt skal du anmelde sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med mennesker, samt forsøg med væv, celler, mv. forskningsprojekt til den regionale komité for det område, hvor du som forsøgsansvarlig arbejder.  Dog IKKE forsøg med lægemidler, medicinsk udstyr eller in-vitro diagnostisk udstyr da disse hører under VMK.

Som forsøgsansvarlig skal du derfor først og fremmest kontakte den relevante regionale videnskabsetiske komité. Her kan du få svar på spørgsmål i forhold til det konkrete forskningsprojekt.

Multicenterforsøg skal anmeldes til den regionale komité for det område, hvor den koordinerende forsøgsansvarlige arbejder, medmindre multicenterforsøget vedrører de særligt komplekse sagsområder.

Find kontaktoplysninger på de regionale videnskabsetiske komitéer.

Hvad skal jeg anmelde til NVK og VMK - de nationale videnskabsetiske komitéer under Nationalt Center for Etik?

Senest opdateret 07-03-2023

Undtagelser

 Der er visse undtagelser til anmeldelsespligten, fx spørgeskemaundersøgelser.

Læs mere om anmeldelsespligt