Mie Oehlenschläger

Mie Oehlenschläger

Tech-analytiker, cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling.

Tech-analytiker Mie Oehlenschläger er pr. 1. juni 2022 udpeget som nyt medlem af Det Etiske Råd.

Mie Oehlenschläger er uddannet i moderne kultur og litteraturvidenskab fra Københavns Universitet. Hun har i sin karriere engageret sig i grundlæggende samfundsmæssige og eksistentielle spørgsmål og har arbejdet med både klima og biodiversitet, flygtninge og migration.

Igennem en årrække har Mie Oehlenschläger specialiseret sig i, hvordan nye digitale teknologier, kunstig intelligens og magtstrukturer påvirker kultur og samfund. Særligt har hun arbejdet med, hvordan vi som samfund rammesætter interaktionen med disse teknologier og hvilke spørgsmål og dilemmaer de rejser – i særdeleshed for børn og unge. Mie Oehlenschläger prioriterer at kunne arbejde kritisk analytisk og uafhængigt med disse spørgsmål, ud fra en overbevisning om, at vi står over for en betydelig samfundsmæssig udfordring, der kræver omtanke, uafhængighed og fri tænkning.

Kontakt

Tel.: +45 42 92 06 09
E-mail: mieoehlen@icloud.com

Beskikket: 1. juni 2022
Medlemsperiode udløber: 31. maj 2025
Kan genbeskikkes: Ja
Udpeget af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd