Etisk tema

Genteknologi

I 2003 blev arbejdet med at kortlægge det menneskelige genom efter 13 års arbejde afsluttet. The Human Genome Project var det nok vigtigste biomedicinske forskningsforetagende i det 20. århundrede, og i 2003 var mere end 90% af det menneskelige genom kortlagt, og siden hen er mere kommet til. Ved at kunne søge i hele patientens genom kan man finde årsagen til arvelig sygdom. Genteknologi er en samlebetegnelse for teknikker, der anvendes til at ændre en organismes arveanlæg og analysere og lave om på DNA. Genteknologi kaldes også for genmanipulering, gensplejsning eller genmodificering. En genmodificeret organisme kaldes desuden GMO. Teknologien anvendes både inden for medicinsk behandling, jordbrug og industri.

Genteknologi er mange ting, og det har taget mange år at nå der til, hvor teknologien befinder sig i dag. I midten af 1900-tallet fandt man ud af, hvordan DNA-molekyler er bygget op, og hvordan DNA bestemmer en organismes karakteristika. I sidste halvdel af det 20. århundrede skete en række nybrud inden for den genteknologiske forskning. Fra 1970-75 blev det, vi i dag kender som gensplejsning opdaget, og i 1973 blev verdens første genetisk modificerede dyr - en mus skabt.

I 1982 blev den første GMO-plante fremstillet. I dag mener mange forskere, at man bliver nødt til at anvende CRISPR for at sikre, at der er fødevarer nok til alle i fremtiden. Metoden kan bl.a. bruges til at producere mere på et mindre landbrugsareal samt udvikle klimavenlige planter. Dermed kan metoden anvendes som et teknologisk led til at løse samfundsmæssige udfordringer som f.eks. befolkningstilvækst og klimaforandringer. CRISPR anvendes også inden for medicinalindustrien, da man kan bruge teknikken til at fremstille medicin.

Med den banebrydende teknologi CRISPR fra 2012 kan man ændre i menneskets DNA med enorm præcision. Det betyder, at man potentielt i fremtiden vil kunne ændre arveanlægget i befrugtede æg og dermed fjerne visse arvelige sygdomme som nogle former for kræft, cystisk fibrose, hæmofili mm hos kommende patienter.

Genteknologi rejser mange etiske spørgsmål, for etisk set er der kæmpemæssig forskel på at bruge teknologi til at forebygge sygdomme og til at ændre kosmetiske eller intelligensmæssige forudsætninger. En fremtidig potentiel brug af CRISPR som fremelsker attraktive egenskaber hos børn, vil kunne skabe mennesker, der er andre overlegne. Det ville kunne skabe ulighed i samfundet, men også i forhold til den enkeltes muligheder f.eks. i forhold til job, økonomi og fællesskaber.

Læs om vores stillingtagen til genom-undersøgelser og find også undervisningsmateriale og andre tekster om genteknologi og genom-undersøgelser.

Ofte stillede spørgsmål Høringssvar Udgivelse Event