Etisk tema

Abort og fosterdiagnostik

Ofte stillede spørgsmål Høringssvar Udgivelse Event Undervisning

Siden 2004 har alle gravide fået tilbudt fosterdiagnostik, altså en række undersøgelser, som kan give forældrene en række oplysninger om deres barn. Fosterdiagnostikken screener for sygdomme og handicaps - herunder Downs syndrom. Hvis fosterdiagnostikken viser en høj risiko for sygdom eller handicaps, tilbydes den gravide fostervands- og moderkageprøver, som screener for yderligere alvorlige sygdomme og handicaps. Med fostervands- og moderkageprøver følger en risiko på 1:200 for ufrivillig abortering, hvilket betyder, at hver 200.- prøve vil føre til ufrivillig abort. På baggrund af denne fosterdiagnostik kan forældrene træffe et valg om, hvorvidt de ønsker at gennemføre graviditeten. Siden 2004, hvor tilbuddet om fosterdiagnostik blev tilbudt alle gravide, har der været et stort fald i antallet af børn, der fødes med Downs syndrom. Risikovurderingen foretages inden graviditetsuge 12, som i Danmark er skæringspunktet for den frie abort.

Etiske dilemmaer

Der melder sig flere etiske dilemmaer, når det drejer sig om fosterdiagnostik. Først og fremmest fordi fosterdiagnostik er forbundet med abort. Det første etiske dilemma, der melder sig, er denne stillingtagen til abort eller ej, som fosterdiagnostikken lægger op til, mens det næste etiske dilemma omhandler fravælgelsen af børn med handicap.

Problematikken drejer sig om, hvorvidt det er etisk forsvarligt at fjerne det ”uperfekte” menneskeliv fra samfundet; kan det betyde noget for den almene tolerance i samfundet, hvis man kun eksponeres for og aktivt fremelsker det sunde og stærke.

Abort er et vanskeligt etisk spørgsmål, og diskussionen handler overordnet set om, hvilken etisk status et menneskeliv har. Selvom vi i Danmark har haft adgang til fri abort siden 1973, er det fortsat helt fundamentalt, hvordan man forholder sig til og bør forholde sig til liv.

Både fosterdiagnostik og hertil abort åbner op for mange etiske spørgsmål, der drejer sig om, hvilket syn på liv, død og etik, der bør værende gældende.

Argumenter imod

Modstandere mener, at fostret bærer en etisk ukrænkelighed allerede fra befrugtningen. Her modtager det sit særegne genomsæt, som giver det en biologisk identitet, som dechifrerer det fra andre mennesker.

Argumenter for

Fortalere mener først og fremmest, at man bør vægte den gravides og forældrenes frie valg højest. Hvis barnet har en sygdom eller et handicap, skal forældrene have ret til at foretage et valg på en oplyst baggrund.

Dernæst argumenteres der for, at et barn først bliver menneske, når det opnår bevidsthed om sig selv og verden. Det er altså først ved fødslen, barnet kan betragtes som et menneske med etiske rettigheder.

 

Det Etiske Råd udtalte sig sidst om abort i 2007.