Etisk tema

Psykiatri

Ofte stillede spørgsmål Høringssvar Udgivelse Event

Psykisk sygdom er blandt de mest udbredte og dyreste folkesygdomme i Danmark og antallet af psykisk syge er vokset markant de seneste år.

Inden for psykiatrien eksisterer en række både vilkår og udfordringer. Psykiatrien er præget af en række etiske dilemmaer. Det drejer sig bl.a. om individets værdighed, tvang, pårørendehensyn, og om hvordan vi som samfund møder mennesker, der rammes af psykisk sygdom. Et vedrørende problem inden for feltet er ulighed i sundhed, da mennesker med svær psykisk sygdom, eksempelvis skizofreni, gennemsnitligt lever 15-20 år kortere end den øvrige befolkning.

Det er væsentligt at have en psykiatri der medvirker til at skabe større sundhed og trivsel blandt psykisk syge samtidig med, den hviler på etiske grundværdier som ansvarlighed og værdighed.

Tvang er et klassisk dilemma inden for etik og psykiatri. Etiske dilemmaer opstår når to forskellige men vægtige hensyn karambolerer med hinanden. For selvom tvang strider imod individets autonomi og værdighed, kan det i visse tilfælde imødekomme et højere hensyn som eksempelvis selve livet. Det kunne gøre sig gældende i en situation, hvor patienten eksempelvis ønskede at tage sit eget liv eller ikke ville spise.

Der er i dag færre penge til at behandle og hjælpe det enkelte menneske med psykisk sygdom end tidligere. Psykisk syge tilbydes kortere indlæggelser og mindre behandling. Derudover er der i dag færre ansatte, hvilket kan have negativ indflydelse på opbygningen af de nære relationer, der kan være nødvendige for patientens oplevelse af tillid, som kan medvirke til at gøre patienten rask.

Som professionel står man dagligt over for at skulle træffe vanskelige valg, hvormed man hele tiden må dygtiggøre sig i at handle etisk ude i de konkrete rum. Det er afgørende at fastholde en diskussion om, hvordan man fortsat kan dygtiggøre sig samt altid at se værdigheden i det andet menneske frem for at instrumentalisere det.